Placeholder image

 

Instruktører

Rosenborgs fotballskoler er et samarbeidsprosjekt mellom lokal klubber og RBK. I dette samarbeidet inngår det at den lokale klubben skal stille med et visst antall instruktører hentet fra klubbens A-lag og juniorgruppe. Disse instruktørene vil gjennomgå en skolering i regi RBK. Her vil vi gjennomgå alle de forskjellige øvelsene som vi ønsker å benytte på årets fotballskoler, samtidig som vi er opptatt av å formidle "godfoten" fra fotballbanen til andre områder hvor barn og unge samles. RBK ønsker å formidle gode holdninger hvor alle opplever seg verdifulle, og hvor det å kunne bety noe positivt for andre er viktig. Vi ønsker at våre instruktører skal gjenspeile dette i sitt arbeid på fotballskolene.

I tillegg til de lokale instruktørene, stiller RBK med to personer som skal delta på alle fotballskolene, hvor de har ansvar for gjennomføringen i samarbeid med lokal klubb. Dette er Vegard Skorstad og Lasse Hoftun, som har vært med å arrangere over 50 fotballskoler for RBK.

Våre juniorspillere vil også delta som instruktører på fotballskolene på Lerkendal. Så langt det er mulig i henhold til sommerens kampprogram med tippeligakamper og kvalifiseringskamper til E-cup, ønsker også A-laget å besøke sommerens fotballskoler – enten at hele laget eller grupper besøker fotballskolene.